15 Setembre 2016   |   Ergonomia   |   0 Comentaris

"SEURE EN MOVIMENT"

Mai no trobarem una fórmula perfecta per seure, ja que seure no és una postura pròpia dels humans. Estem dissenyats per caminar.(3 a 4 Km/h)


Seure en “posició de 4” provoca una cifosi lumbar augmentant en un 40 % la sobrecarrega de la columna, tensant la musculatura i els lligaments posteriors, respecte de la posició d’estar dret.


Intentar mantenir una postura estàtica correcta és inútil i perjudicial. Tota la musculatura s’acaba tensant i provoca rigidesa, amb la conseqüent sensació de dolor.                                                                                      Només podem adoptar una manera de seure estàtica, i que a la vegada ens sigui el més confortable i còmode possible, quan hàgim de fer una activitat on ens calgui una subjecció específica per a realitzar-la i, a la vegada, protecció per a preveure un possible impacte. (cotxe)


Per seure, mai no trobarem la posició adequada. Al cinema, quan comencem a veure la pel·lícula, adoptem una postura ideal, però al cap de 20 minuts ja l’hem modificada. Llavors, aquesta nova postura ens sembla que és la perfecta. Això mateix ens passa quan  dormim. “Tan bé que ens sentim al moment d’ajaure’ns quan tenim son, i que millor que ens trobem quan, després d’una estona, canviem de posició, moment idoni per agafar el son”-.


“Els científics nòrdics que desenvoluparen els actuals preceptes de l’ergonomia del seure, quan els preguntaven qui és la millor posició per seure, responien: la següent. Es a dir, el fet de canviar de posició. El moviment rectifica el nostre esquelet. Seure en moviment és la millor fórmula.


Les actuals cadires estan pensades, no només per a asseure’s confortablement de forma “passiva”, sinó que, a part de proporcionar-nos una correcta postura - la qual sempre acabarem modificant erròniament, ja que anirem arrodonint-nos, tergiversant el disseny de la nostra columna -, faciliten el canvi constant. Això significa que constantment podem estar rectificant les posicions estàtiques del nostre esquelet, alleujant la càrrega de les articulacions (bàsicament les vèrtebres de la columna) i estimulant l’activitat de l’estructura muscular. Per contra, l’alternativa seria aixecar-se i caminar.


Parlant de moviment, el toc d’atenció del “nen seu bé i estigues quiet” és una incongruència ergonòmica. Seure recte (90º)i mantenir una postura estàtica, provoca estrès musculoesquelètic i perjudica la salut. Les normes d’urbanitat i les conviccions socials no tenen referents en l’àmbit ergonòmic.


 


 

0 Comentaris

Deixa el teu comentari

El email no serà publicat ni divulgat. És necessari omplir tots els camps.