04 Desembre 2019   |   Ergonomia   |   0 Comentaris

ECCE: ERGONOMIA ENFRONT ESTÈTICA

ECCE: ERGONOMIA ENFRONT ESTÈTICA

(ECCE: un acrònim que alhora és un palíndrom i que ens ajuda a definir l’escala de valors en el disseny d’espais i mobiliari. És només una coincidència amb la frase atribuïda a Ponç Pilat -ecce homo-, però que ens pot anar bé com a pràctica mnemotècnica).

Desvetllarem la composició de l’acrònim:
Eficàcia + Comoditat + Confort + Estètica

Aquesta seria l’escala de valors a utilitzar a l’hora de dissenyar espais o mobles.

Ens limitarem a aquests dos àmbits, tot i que se n’hi podrien afegir d’altres.

L’escala segueix una valoració que va des de la posició més objectiva a la més subjectiva, de la més pública a la més privada i de la més universal a la més particular.

Eficàcia és la virtut de produir l’efecte volgut. 

Si estem dissenyant una cadira d’oficina per a desenvolupar una feina administrativa (manipular el teclat, el ratolí i comprovar textos a la pantalla em de dissenyar una cadira que s’avingui a aquestes exigències, aplicant-hi els avenços tecnològics actuals i, a poder ser, seguint les normatives. Així, tindrem una cadira eficaç per a aquesta feina.

La ment busca comoditat, el cos, confort.

Per explicar la diferència entre comoditat i confort, posarem com exemple la relació dels dos conceptes en referència a les cadires. Tanmateix, i per fer més comprensible aquesta elucubració, haurem d’admetre, sense cap rigor científic, que la nostra ment és el referent de la nostra activitat operativa (comoditat) el nostre cos ho és de la nostra “anatomia” (confort).

La nostra ment sempre busca la màxima eficiència en totes les seves accions, és a dir, aconseguir el millor resultat amb el mínim esforç.

Una cadira amb rodes li “diu” a la nostra ment que ens és fàcil desplaçar-nos amb ella per a poder agafar una cosa del moble del darrere”.

Això és una acció còmoda, és a dir, pràctica. No ens haurem d’aixecar per fer-ho. Guanyarem temps i estalviarem esforç, i la nostra ment se sentirà satisfeta”. La comoditat és la facilitat d’executar les nostres accions. Aquest és el concepte de comoditat, quan és sinònim de pràctic.

Tanmateix, a aquesta mateixa cadira que és còmoda d’usar, li cal que el nostre cos pugui estar-s’hi assegut molta estona absent de malestar o dolors, i que alhora senti satisfacció.

Així doncs, si la cadira només és còmoda, però no és confortable, el nostre cos no suportarà estar-s’hi assegut i la ment no hi podrà fer res per evitar-ho. La manca de confort provoca malestar, insatisfacció.” Aquest és el concepte del confort.

En resum, una cadira dissenyada específicament per a l’activitat que ha de desenvolupar l’usuari, a part de ser eficaç, ha de tenir en compte la comoditat, és a dir, l’eficiència en l’operativa i el confort en la satisfacció anatòmica.

Quan un element és eficaç, còmode i confortable és, bàsicament, ergonòmic.

0 Comentaris

Deixa el teu comentari

El email no serà publicat ni divulgat. És necessari omplir tots els camps.