Maig 2014 - El bloc d'ergonomia

26 de Maig de 2014

Manifest ergonòmic per a una nova política d'empresa

L'estètica de la jerarquia no ha de condicionar l'ergonomia de l’usuari

Manifest ergonòmic per a una nova política d'empresaAvui dia les cadires encara es consideren només com un moble. Efectivament, com a objecte, que és el que són, es comptabilitzen com un immobilitzat material. Nosaltres defensem canviar aquest concepte de la cadira com a objecte passiu, i reconèixer-lo com a l’element actiu que incideix directament en la productivitat de l’empresa i en la psicosociologia de l’entorn de treball.
Si analitzem els  criteris de compra habituals, ens adonem que la tria del model de cadira normalment es fa des del departament de compres, el de manteniment o bé el de màrqueting. A vegades els complementa el de S. i H.
Cada un dels seus responsables decideix la compra en funció dels seus criteris, sigui per cenyir-se a un “preu” o a la imatge corporativa, o al que toqui...
A més, el procediment per adju...
06 de Maig de 2014

Sayl , l'ergonomia femenina de "Herman Miller"

Sayl , l'ergonomia femenina de Actualment, els paràmetres que utilitzen els dissenyadors de cadires de tot tipus es basen en l'estudi antropomètric de Dreyffus.
D'altra banda, les pautes que complementen aquests dissenys , quan es tracta de cadires ergonòmiques, estan basades en les aportacions dels dissenyadors nòrdics que van promoure el concepte del "seure en moviment" . 
A  l’hora d’utilitzar els seus models de la forma més adequada, alguns d’aquests dissenyadors incideixen en les diferències anatòmiques entre els dos sexes. Aquestes informacions, encara que siguin molt genèriques i superficials, ens ajudaran a desenvolupar l'argumentació que volem exposar a continuació.
En el departament d'ergonomia de Kadira i Ergonomika apliquem, en el nostre protocol de venda, alguns d'aquests paràmetre...
05 de Maig de 2014

Els mitjans de comunicació es fan ressò de l'obertura d'Ergonomika a Barcelona

Originalitat i innovació són opinions unànimes de la nova proposta d'ergonomia a la capital catalana

Els mitjans de comunicació es fan ressò de l'obertura d'Ergonomika a BarcelonaRelació d’alguns dels articles publicats a diversos mitjans de comunicació. ...