Maig 2012 - El bloc d'ergonomia

14 de Maig de 2012

Pautes a seguir en la selecció del mobiliari

Criteris que hem d'utilitzar per escollir el mobiliari d'un espai de treball

Pautes a seguir en la selecció del mobiliariContemplar, per aquest ordre, els següents valors: eficàcia, comoditat/confort i estètica.
Fer sevir com a referents per determinar les mesures operatives del mobiliari, l’antropometria, i en conseqüència, l’ergonomia, en front de l’ofimàtica i d’altres aparells propis d’uns oficina.
Tenir en compte els usos i costums quotidians, propis del personal que utilitza els espais a moblar, en front de les activitats puntuals o transitòries.
Prioritzar les operatives estàndards de cada lloc de treball, enlloc de les activitats realitzades per persones concretes, identificables. 
Seguir el protocol propi de la corporació i la seva activitat, enfront de conjuntures  puntuals.
Aplicar la perspectiva de gènere, preveient els llocs de treball, com a mínim...
04 de Maig de 2012

Manifest ergonòmic per una nova política d'empresa

L'estètica de la jerarquia no ha de condicionar l'usuari

Manifest ergonòmic per una nova política d'empresaAvui dia les cadires encara es consideren només com un moble. Efectivament, com a objecte, és el que són i per aquest motiu es comptabilitzen com un immobilitzat material. Nosaltres defensem canviar aquest concepte de la cadira com a objecte passiu i reconèixer-lo com a l’element actiu que incideix directament en la productivitat de l’empresa i en la psicosociologia de l’entorn de treball.
Si analitzem els  criteris de compra habituals, ens adonem que la tria del model de cadira normalment es fa des del departament de compres, el de manteniment o bé el de màrqueting.Cada un dels seus responsables decideix la compra en funció dels seus criteris, sigui per cenyir-se a un “preu” o per adequar-se  a la imatge corporativa.A més, el procediment per adjudicar la compra a un proveïdor conc...